Sanering av gamla gasverkstomten i Trelleborg

Publicerad:

I slutet på januari inleds saneringen av den gamla gasverkstomten i anslutning till byggområdet på Övre i centrala Trelleborg. Saneringen beräknas vara klar under hösten 2022.

Nu påbörjas saneringsarbetet på Gasverkstomten i Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Saneringen kommer att medföra en del bullrande transporter till, från och inom området. Det finns även risk för spridning av otrevlig men ofarlig lukt.

Risk för buller och otrevlig lukt

Saneringsarbetet innebär att den gamla förorenade jordmassan körs bort för att ersättas med ny, ren jord. Transporterna kommer att ledas till och från byggområdet längs Vikingagatan.

– Det kommer att krävas en hel del transporter med jordmassor som byts ut när vi sanerar. Transporterna kommer troligen att orsaka en del buller, säger Christopher Kolbjörnsen, projektingenjör på Trelleborgs kommun.

När de gamla förorenade jordmassorna kommer till ytan för att transporteras bort kan även otrevlig lukt uppstå. Det är främst om det i schaktarbetet påträffas höga koncentrationer av stenkolstjära som det kan lukta, framför allt vid varma och vindstilla dagar.

– Luften är ofarlig att andas in. Det är möjligen så att det kommer att vara en svag lukt under en kortare period. Då kan det vara bra att veta var den kommer ifrån, säger Christopher Kolbjörnsen.

Saneringen och ersättningen av gammal jord med ny finansieras delvis med bidrag från Naturvårdsverket.

Verksamheter påverkas

Närliggande verksamheter som kommunens arbetsmarknadsförvaltning, Telia och Trelleborgs Energi kan märka av både buller och otrevlig lukt i samband med saneringsarbetet och transporterna.

Dessutom stängs periodvis en del parkeringsplatser av vid Arbetsmarknadsförvaltningen och Telia i samband med att saneringsarbetet på gasverkstomten startar. Infartsvägen till de båda verksamheterna är flyttad sedan tidigare.

Parkkontoret återuppbyggs

När saneringen på gasverkstomten är gjord kommer det gamla parkkontoret, eller apparathuset som det också kallas, att återuppbyggas och får ny användning, då det så småningom byggs bostäder i huset. Det så kallade retorthuset är rivet och kommer inte att återuppbyggas.

I övrigt återstår, när saneringsarbetet är över, att lägga ledningar och bygga gatunätet på platsen. Byggherrar och exploatörer beräknas få tillträde i slutet av 2023.

Detaljplanen antages

Detaljplanen – Dp 234 för Signalen 19 med flera, Gasverket – godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden i slutet på 2021 och beräknas bli antagen i Kommunfullmäktige under våren 2022.

Bilden visar Gasverkstomten ovanifrån, med markerad gräns i vitt.