Samarbete med Lunds universitet ska locka kompetens och innovativa projekt till Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun och Lunds universitet krokar arm för att göra Trelleborg till en plats för kunskapsintensiva projekt. Genom uppstarten av en kompetensfond vill parterna stärka kommunen och bjuda in till forskning, innovation och samverkan med Trelleborg som testbädd.

Forskare och det lokala näringslivet kan nu söka pengar för att förverkliga idéer om ett innovativt Trelleborg.

– Vi vill stimulera samverkan mellan högre utbildning och forskning å ena sidan och lokalt näringsliv å den andra, säger Gisela Öst, kommundirektör.

Kompetensfonden ska långsiktigt stärka kompetensförsörjning, livslångt lärande och innovationskraft för den geografiska platsen Trelleborgs kommun. Lunds universitet ser stora möjligheter med samarbetet som ett positivt exempel på hur kommun och universitet kan arbeta tillsammans med innovation och samverkan.

– Det är ett oerhört spännande initiativ som kommer att medföra mer samverkan mellan staden, näringslivet och universitetet samtidigt som det kan bidra till att lösa flera av de samhällsutmaningar som vi står inför, säger Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor vid Lunds universitet.

Ansökan öppnar i mars

Kompetensfonden öppnar ansökningsperioden i mitten av mars. Uppdraget kommer att följas upp politiskt. Om satsningen med fonden faller väl ut kan projektet förlängas, alternativt permanentas. Beslut om kompetensfonden togs i kommunfullmäktige i Trelleborg vid januarimötet i år och ett gemensamt samverkansavtal mellan Lunds universitet och Trelleborgs kommun undertecknades nu i veckan. Med formalia på plats går nu arbetet framåt i snabb takt.

I den nystartade kompetensfonden finns en miljon kronor, som är tänkt att stödja uppstarten av en handfull projekt eller forskningsinitiativ. I första ansökningsomgången vill parterna speciellt tillvarata och optimera de utvecklingsområden och plattformar som redan är prioriterade i kommunen, främst energisystem kopplade till vätgas.

Trelleborgsmodellen för samverkan med akademin

Beslut om vilka projekt som prioriteras tas innan sommaren och medel betalas ut till hösten. De projekt som får finansiering kan också få fri tillgång till en öppen kontorsyta i kommunens lokaler.

– Genom samverkan mellan Trelleborgs kommun, det lokala och regionala näringslivet och Lunds universitet, banar vi vägen för ett unikt arbetssätt. Det långsiktiga målet är att etablera akademisk utbildning och fler kunskapsintensiva verksamheter i Trelleborg, säger Gisela Öst.

Så här fungerar kompetensfonden för dig som vill samverka med Lunds universitet

För att som företag, innovatör eller offentlig aktör kunna söka pengar behöver du ha en utvecklingsidé där du vill samverka med akademin. Det gäller att presentera sin idé på ett så konkret sätt som möjligt. I nästa steg matchar Lunds universitet inkomna idéer med lämpliga forskare eller forskargrupper som formulerar ansökan och håller i projektet. För att söka pengar behöver projektet visa upp mål och budget för arbetet och själva gå in med minst 25 procent av kostnaderna i form av tid eller pengar.

Kompetensfonden – Läs mer om hur du ansöker (trelleborg.se)