Samarbete inom kommunen gav 430 sommarjobb

Publicerad:

Årets kull av sommarjobbande ungdomar i Trelleborg är igång. På stan syns och hörs cityvärdar och sommarjobbande trubadurer. På badplatserna påminner unga strandvärdar om att två meters avstånd fortfarande gäller. Andra sommarjobbare städar, sköter kommunala planteringar och anordnar aktiviteter för de som fortfarande är lite för unga för att jobba.

Precis som förra sommaren kommer unga strandvärdar att finnas till hands på flera badplatser i kommunen - en påminnelse om att pandemin inte är över och att två meters avstånd fortfarande gäller.

Fotograf: Malin Ekblad

I år har 430 ungdomar mellan 16 och 20 år erbjudits och fått sommarjobb genom Trelleborgs kommun, en ökning med 100 platser jämfört med 2020.

Hela den kommunala organisationen har bidragit för att så många unga trelleborgare som möjligt ska kunna skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet, och få en inblick i hur det kan vara att arbeta i den kommunala organisationen.

Bra dialog skapar bra upplevelse

Arbetsmarknadsförvaltningen står för administration och samordning. Många ungdomar får jobb inom Trelleborgs föreningsliv, men merparten av årets totalt 430 sommarjobb finns i kommunens verksamheter.

– Alla förvaltningar har fått en officiell förfrågan om att ta emot sommarjobbare, säger Christofer Gasslander, rekryterare på arbetsmarknadsförvaltningen. Genom en bra dialog med alla parter försöker vi skapa en bra upplevelse för ungdomarna och arbetsgivarna.

Skapar meningsfulla och lärande arbetstillfällen

Katarina Wennryd, enhetschef på tekniska serviceförvaltningen, håller med om vikten av god dialog.

– Samarbetet över förvaltningsgränserna är ytterst viktigt. Vi försöker vara nytänkande och har en tydlig målbild där vi vill skapa meningsfulla och lärande arbetstillfällen för så många ungdomar som möjligt. Jag tycker att vi har byggt broar av samarbete, och vårt gemensamma mål är att samarbetet ska fortsätta och bygga en kvarstående grund mellan förvaltningarna för att vi som kommun ska kunna ta ett ännu större socialt ansvar.

Tekniska serviceförvaltningen tog förra sommaren emot 90 unga. I år har förvaltningen lyckats skapa plats för hela 132 sommarjobbare. Här ska alla ungdomar som söker få möjlighet att jobba. Tekniska serviceförvaltningen har arbetat målmedvetet med att ta fram arbetsuppgifter som kan passa alla och som visar lite av förvaltningens bredd.

Fastighetsskötsel, parkarbete eller lokalvård

– Ungdomarna kan till exempel jobba med fastighetsskötsel, parkarbete och lokalvård, säger Katarina Wennryd. Jobb där de får känna delaktighet och hjälpa till att förbättra tillgänglighet och service för kommunens medborgare. Det blev så lyckat och väl mottaget förra året att vi beslutade att fortsätta arbeta aktivt för att ta ett ännu större socialt ansvar genom att erbjuda så många ungdomar som möjligt arbetstillfällen.

De ungdomar som får sommarjobb på kultur- och fritidsförvaltningen får prova på helt andra delar av kommunens ansvarsområden.

Referenser för framtiden

– Vi har 70 platser att erbjuda i år, säger Annika Eriksdotter, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Hos oss får ungdomarna prova på allt från arbete med barn och unga till servicearbete och kulturutövning. Vår förhoppning är att de får en inblick i våra olika yrken och kanske till och med hittar sitt framtida yrkesval inom kultur- och fritidssektorn.

Varför är kommunala sommarjobb viktiga för unga?

– För att de skapar möjligheter, säger Christofer Gasslander. Sommarjobben ger ungdomarna en bild av arbetslivet och ger referenser för framtiden.

Och kanske viktigast av allt, i alla fall för den som är 16 år och jobbar för första gången:

– Jobb ger pengar, och pengar ger roliga grejer!