Säkrare och snyggare cykeltunnel i östra Trelleborg öppnad på nytt

Publicerad:

Tunneln under Östra Förstadsgatan har länge varit avstängd för renoveringsarbeten. Nu är arbetet klart och en modernare tunnel kan användas igen. Under torsdagsmorgonen mötte personal från kommunens stadsmiljöavdelning upp jobbpendlande trelleborgscyklister med present.

På torsdagsmorgonen var det dags för premiärtur genom den nyrenoverade gång- och cykeltunneln under Östra Förstadsgatan i Trelleborg. Cyklister på väg till jobb och skola fick med sig en lätt frukost som tack för tålamodet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Arbetet med att renovera och modernisera den S-formade gång- och cykeltunneln under Östra Förstadsgatan i Trelleborg inleddes 26 september förra året. I samband med byggstarten stängdes tunneln av och trafiken leddes om. Efter åtta månaders arbete för att göra tunneln mer trafiksäker och uppdaterad öppnades den åter idag.

– De flesta som kommit förbi har varit positiva och sagt att de tycker att tunneln blivit jättebra, säger belysningsingenjör Jimmy Bengtsson. En del har frågat varför beläggningen är gul. Det är den för att vi vill tydliggöra platsen och tala om att här händer det något i trafiken. Meningen är att man ska haja till och vara lite försiktig när man passerar.

Gul beläggning för trafiksäkerheten

– Vi kommer att utvärdera den gula färgen för att se om vi ska använda den på andra platser längs cykelexpressen, stråket från centralen och över Trelleborg Övre, Allén, förbi Bastionen och vidare mot Entré på Hedvägen. Gamla banvallen, alltså. Vi kommer i så fall märka ut de ställen där cyklister är extra utsatta, som vid cykelöverfarter på gator.

Arbetet har genomförts inom ramen för det internationella EU-projektet Lighting Metropolis Green Economy, ett belysnings- och gestaltningsprojekt där Trelleborgs kommun medverkar. Ledorden för arbetet med cykeltunneln har varit trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, hållbarhet och innovation.

Unni Olofsson-Lundström och Jimmy Bengtsson från kommunens stadsmiljöavdelning mötte upp cyklister med en liten gåva vid tunnelnedfarten.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Under morgonen har vi delat ut omkring 150 papperspåsar med knäckemacka, dryck, äpple och reflex till cyklisterna, som ett tack för tålamodet. De har också fått ett infoblad som berättar om nästa projekt för att göra Trelleborg till en ännu bättre cykelstad.

Snart dags för Nyhemstunneln

Cykelpendlare från de östra kommundelarna har under byggtiden ombetts ta vägen genom Nyhemstunneln för vidare färd mot centrala Trelleborg. Nu kommer också den tunneln att få en välbehövlig ansiktslyftning.

– Nyhemstunneln kommer att få ny och förbättrad belysning, ny beläggning och bli tillgänglighetsanpassad, säger Jimmy Bengtsson. I nuläget beräknar vi att tunneln ska kunna tas i bruk igen före årsskiftet.