Rekordnivåer för närproducerad grön el i Trelleborg

Publicerad:

Mer än 15 gigawattimmar. Så stort överskott av el har solenergianläggningar och vindkraftverk i Trelleborg tillsammans levererat under 2020. Den stora mängden närproducerad grön el utgör en historisk milstolpe.

–       En positiv utveckling vi är jätteglada för, säger Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi AB. För att nå våra mål kopplat till klimatförändringarna och andra miljö- och energiutmaningar behöver vi mer förnybar elproduktion, och gärna här nere i de södra delarna av landet.

Allt fler trelleborgare investerar i solceller, liksom småföretagare, lantbrukare och bostadsrättsföreningar. Utbyggnadstakten är så hög att rekordmycket grön, närproducerad el kan levereras tillbaka till elnätet. På bilden en solcellspark i Smygehamn.

Trelleborgs kommun fortsätter ligga i framkant när det gäller produktion av grön energi. Ny statistik från Trelleborgs Energi visar att framför allt antalet solproduktionsanläggningar som installeras har ökat stort, från 2 anläggningar 2012 till 188 anläggningar vid förra årets slut. Den totala installerade effekten växer också hela tiden och är idag större än någonsin.

Allt större överskott tillbaka till elnätet

Solenergianläggningarna och vindkraftverken i kommunen levererar tillbaka ett allt större överskott av elektricitet till elnätet. Vid årsskiftet mer än 15 gigawattimmar grön, närproducerad elkraft – en mängd motsvarande förbrukningen för omkring 2 000 villor eller Trelleborgs samtliga lägenhetsabonnemang.

Uppgifterna kommer från nya siffror som Trelleborgs Elnät AB tagit fram på uppdrag av statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken visar att Trelleborgs kommun under förra året nådde rekordnivåer sett till mängden producerad grön el från solceller och andra anläggningar för produktion av solenergi. Den totala installerade effekten uppgår till 9 919 kilowatt vid årets slut, snubblande nära 10 megawatt.

Historisk milstolpe

– Vi ser en fantastisk utveckling gällande nya elproducenter i vårt elnät och med nästan 10 megawatt är vi mycket nära en historisk milstolpe, säger Kenneth Pilo, affärsingenjör på Trelleborgs Elnät AB. Det är verkligen inte illa.

– Vi har en mycket bra allmän uppföljning av våra produktioner, inklusive vindkraften, sedan många år tillbaka. Vid årsskiftet hade vi totalt 197 produktionsanläggningar i kommunen som tillsammans levererade in så mycket som 13 834 210 kilowattimmar från vindkraftverken och 1 434 749 kilowattimmar solenergi.

Allt fler mikroproducenter

Merparten av de många nya solenergianläggningarna som tillkommit under senare år har installerats av privatpersoner, men även bland lantbrukare och bostadsrättsföreningar ökar installationstakten. För Trelleborgs del innebär ökad småskalig eller mikroproduktion att behovet att köpa in el minskar. Vindkraften står för den största delen producerade kilowattimmar, men även solceller på taken kan hjälpa till att kapa den effektbrist som kan uppstå under kalla vintrar som i år.

– Vi stöttar givetvis utvecklingen av småskalig förnyelsebar elproduktion från enskilda konsumenter till större anläggningar, säger Maria Malm Skarin. Småskalig energiproduktion använder i hög grad redan exploaterad mark som till exempel hustak för solenergiproduktion och det ökar effektiviteten genom att elen producerad nära konsumenten.

Egen elproduktion

Läs mer om solceller och hur du kan producera egen el på Trelleborgs Energis webbplats.

Kategorier