Rekommendation att koka vattnet tas bort – Trelleborgs dricksvatten fullt tjänligt igen

Publicerad:

De senaste dagarnas rekommendation om att koka allt dricksvatten innan förtäring inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde är nu hävd. Beslutet fattades i möte efter samråd mellan kommunens VA-avdelning och miljöavdelning under morgonen och gäller med omedelbar verkan och för hela vattenförsörjningsområdet. Dricksvattnet betraktas därmed åter som fullt friskt och tjänligt.

På fredagsmorgonen blev dricksvattnet inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde åter friskförklarat. Detta efter att ytterligare ett provsvar från de vattenprover kommunen lämnat för laboratorieanalys godkänts. Trelleborgsvattnet visar därmed ingen bakteriell påverkan, är fullt tjänligt och behöver inte längre kokas innan förtäring.

Beslutet att ta bort kokningsrekommendationen grundas på de analyssvar  från inlämnade vattenprover från ledningsnätet som Trelleborgs kommun fått från laboratorier. Kommunen har skickat prover till två laboratorier för att säkerställa att ingen förekomst av bakterier i vattnet föreligger, och har nu fått två godkända svar i följd. Det senaste analyssvaret mottogs tidigt i morse.

Inga bakterier i proverna

– Vi är naturligtvis väldigt glada och lättade över att kunna gå ut med att vi nu häver rekommendationen om kokning, säger kommunens VA-chef Daniel Pålsson Wargren. De provsvar vi fått tidigare under veckan har samtliga varit godkända, proverna har inte visat någon bakteriell tillväxt. Med det senaste provsvaret är vi övertygade om att vattnet åter är fullt tjänligt.

Analys av de vattenprover som kommunens VA-avdelning tagit kontinuerligt under veckan har utförts på två av varandra oberoende laboratorier. Med dagens provsvar har Trelleborgs kommun nu fått tillbaka två godkända provsvar i följd, vilket är det som krävs för att vattnet ska kunna förklaras friskt och ofarligt att förtära för både människor och djur. Därför kan kokningsrekommendationen nu hävas i sin helhet. Det kommunala dricksvattnet inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde är därmed fullt tjänligt.

Lyssnat och svarat på frågor

– Anledningen till att kommunen anlitat två separata laboratorier beror på att det ena, som inte är det ordinarie upphandlade, har kunnat leverera snabbanalyser där resultaten kunnat fås på halva tiden. Detta har varit väldigt viktigt för det arbete som genomförts och för att kunna fatta snabba beslut. Dock är analysen inte godkänd för dricksvatten så vi har inte kunnat använda resultatet för att tidigare kunna häva kokningsrekommendationen.

– Vi förstår att ett besked som det som kom i måndags ställer till mycket besvär i människors vardag och att ett möjligt fel på dricksvattnet kan leda till oro och frågor. Väldigt många trelleborgare har hört av sig direkt till oss tjänstepersoner, via kommunens kundtjänst eller våra sociala mediekanaler, och jag har själv försökt svara och lyssna på så många frågor och synpunkter jag hunnit.

Fortsatt provtagning som säkerhetsåtgärd

Trelleborgs kommun fortsätter att dagligen ta prover för analys från vattenverken och från ledningsnätet. Även arbetet med att spola ledningarna för att hålla god omsättning på dricksvattnet fortsätter, oavsett att trelleborgsvattnet nu är friskförklarat.

– Våra vattenverk och ledningsnät är i gott skick, men den här typen av incidenter kan hända. Vi är inte hundraprocentigt skyddade, och jag upplever att de allra flesta som kontaktat oss har haft förståelse och tagit rekommendationen att koka vattnet på allvar. Vi får tacka våra kommuninvånare för tålamodet, säger Daniel Pålsson Wargren.

Detta har hänt

Analys av vattenprover tagna 22 oktober från kommunens vattenledningsnät inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde gav indikationer om förekomst av intestinala enterokocker, en bakteriefamilj som kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Indikationerna kom från två platser i Skegrie.

När analyssvaren inkommit fattades snabbt beslut om att gå ut till allmänheten med en rekommendation om att koka allt dricksvatten innan matlagning eller förtäring. Samtidigt inleddes en omfattande provtagning i ledningsnätet. Parallellt med provtagningen har ledningsnätet spolats vid ett stort antal punkter, och Trelleborgs kommun har under veckan även genomfört sektionering av ledningsnätet för att kunna lokalisera och isolera eventuell förorening.

Rekommendationen att koka dricksvattnet kommunicerades till allmänheten måndag 25 oktober. Vid lunchtid hade kommunen förutom pressmeddelande publicerat informationen i en mängd olika kanaler, bland annat togs för första gången en sms-tjänst i användning för att snabbt nå så många berörda abonnenter som möjligt. Trelleborgs kommun höll också presskonferens 27 oktober i syfte att berätta kända fakta och ge samlade svar på medias och allmänhetens frågor.

Ett nytt sms har skickats ut under morgonen.