Ramförstärkningar föreslås i nästa års budget

Publicerad:

Förslag till budget för 2022 behandlades av kommunstyrelsen under onsdagens sammanträde. Förslaget innehåller både ramförstärkningar och skattesänkning. I november ska budgeten fastställas i kommunfullmäktige.

Så sent som i måndags behandlades årets andra delårsrapport i fullmäktige. Den visar att kommunen har god ordning på sin ekonomi och nu pågår processen för fullt med att besluta om nästa års budget.

Bästa möjliga service till bästa möjliga pris

– 2021 blev på alla sätt ett kvitto på att vi i stark takt framåt närmar oss målet – att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att både bo och verka i. Kommunen har som mål att ge invånarna bästa möjliga service till bästa möjliga pris. Det är vi nu i topp på att leverera i Sverige. Vi kommer att fortsätta att ha vårt fokus på invånarnas trygghet, vård och utbildning samtidigt som Trelleborgs stora framtidssatsningar fortsätter i planerad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

– Jag kan med stolthet och glädje notera att kommunens ekonomi och måluppfyllelse fortsätter att vara mycket god. De senaste två åren (2020 och 2021) uppvisar samtliga verksamheter en ekonomi i balans. Jag ser därför att kommunens är väl rustad inför 2022 med en stabil ekonomisk grund, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Stora ramförstärkningar

I budgeten anges en rad finansiella mål för kommunen och kommunkoncernen. Precis som tidigare år är ett av målen 2022 att kommunens totala driftverksamhet ska visa ett överskott på minst 75 miljoner kronor.

Basen för budgeten är nämndernas ramar från föregående år. Totalt landar ramen för nämnderna på drygt 2,6 miljarder kronor. Till exempel föreslås stora ramförstärkningar till bildningsnämnden och socialnämnden.

Den föreslagna skattesänkningen motsvarar 20 öre och innebär en ny skattesats om 20:40.

Nästa steg är att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten i november. Budgetprocessen avslutas därefter med att respektive nämnd beslutar om en verksamhetsplan och tar fram effektmål för kommande år.

Revidering av taxor

Kommunstyrelsen behandlade också ett antal ärenden gällande revidering av taxor som sedan tidigare varit uppe i samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller timtaxa för miljöbalkstillsyn samt bygglovstaxa och plantaxa enligt plan- och bygglagen.

Dessa förslag på revideringar ska nu vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Mer information

Dagordning för kommunstyrelsen 27 oktober