Provtagning visar på lägre nivåer av cannabis och amfetamin

Publicerad:

Trelleborgs kommun har för andra året i rad genomfört provtagning och analys rörande droger i avloppsvattnet. Jämfört med 2020 har nivåerna av cannabis och amfetamin sjunkit.

– Det är så klart positivt att siffrorna är på väg åt rätt håll i denna mätning, men vi måste fortsätta arbeta för att få ner dem helt och hållet. Barn och ungdomar i vår kommun ska inte komma i kontakt med narkotika, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

– Syftet med provtagningarna är att på befolkningsnivå kartlägga förekomst av narkotikaanvändning. Provtagningen ger en ögonblicksbild och kan ses som en pusselbit av den lokala nulägesbilden, säger Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen i Trelleborgs kommun.

Två tillfällen per år

Provtagningar 2020 och 2021 har genomförts på ett och samma reningsverk i Trelleborg, vid två olika tillfällen per år. Proven har därefter skickats för analys till ett nationellt akademiskt forskningscentrum, RISE (Research Institutes of Sweden).

– Jämfört med 2020 visar årets resultat lägre nivåer av cannabis och amfetamin. Däremot kan vi se en något högre nivå av Tramadol vid det ena mättillfället, säger Karin Jeppsson.

Fokus på trygghet samt barn och unga

I kommunens inriktningsmål sätts fokus bland annat på att förbättra tryggheten och skapa förutsättningar för barn och unga att lyckas i vuxenlivet.

– Det råder stort fokus på barn och unga i det förebyggande arbetet. Kommunen och polisen samarbetar i de här frågorna, vilket tydliggörs i samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Den här typen av provtagningar kan vara en hjälp för polisen i deras arbete mot narkotika, säger Karin Jeppsson.

– Precis som Karin säger så har politiken ett stort fokus på barn och ungdomar, samt det trygghetsskapande arbetet. Mätningarna ger oss en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet för att veta hur vi ska arbeta mot de preparat som vi kan se förekommer i mätningarna, säger Mikael Rubin.

Mer information

Ungdomars användning av alkohol och narkotika