Programserie om natur- och kulturmiljöer i Trelleborg

Publicerad:

Nu släpps första avsnittet av Trelleborgs kommuns nya programserie – en serie om natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun. Under 20 avsnitt kommer du som tittare att få följa med till några av de miljöer som finns i Trelleborg och stifta närmare bekantskap med dess historia eller de djur och växter som finns där. Först ut är Smyge kärr – Sveriges sydligaste grodrike.

– Det finns så många spännande natur- och kulturmiljöer i kommunen där varje område har sitt unika värde. Jag hoppas att programserien ska ge både inspiration och kunskap om platserna vi besöker men även skapa natur- och kulturupplevelser för dem som av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig ut i naturen, säger kommunens hållbarhetsstrateg Mirja Ullvig.

Kommuninvånarna får gärna lämna tips på natur- eller kulturmiljöer som de tycker är extra intressanta. Tips kan skickas via e-post till naturochkultur@trelleborg.se

Programserien har tagits fram som en del av kommunens arbete inom landsbygdsstrategin med bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).