Pandemin satte fart på den digitala utvecklingen på SFI

Publicerad:

Digital utveckling var ett av fokusområdena för SFI-utbildningen i Trelleborg under förra året. När man i januari 2020 införde en digital lärplattform för lärare och elever att samarbeta i, anade man inte att en pandemi skulle bli en drivande faktor i utvecklingsarbetet.

Alla som studerar på SFI har fått låna hem datorer för att kunna ta del av undervisningen på distans.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– När vi var tvungna att plötsligt ställa om undervisningen till distansstudier i mars så stod vi med en lärplattform och digitala system som fortfarande var nya för både oss och eleverna. Vi hade gjort upp en plan för införande och utbildning i systemen, men när pandemin kom fick vi tänka om och snabba på processen, säger Anna Bohman tillförordnad rektor på SFI i Trelleborgs kommun.

Lärplattformen som man införde i januari, som ett hjälpmedel i undervisningen, har under pandemin gett nya möjligheter och verktyg för att både kunna lägga upp undervisning och hålla lektioner digitalt. Men den digitala kompetensen varierar mycket i elevgrupperna och mycket av arbetet har ägnats åt att göra den digitala undervisningen så individanpassad som möjligt.

– Det är stora skillnader i vad man har för kompetens med sig bland eleverna på SFI och vi ska ju kunna erbjuda relevant utbildning både för nyanlända akademiker och studerande med mycket kort skolbakgrund, och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Anna Bohman.

En av framgångsfaktorerna var att man anställde en förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla och leda digitaliseringsarbetet och att både elever och personal fått individuell digital stöttning. Under omställningen har man även ökat upp med studiehandledning, digitalt och på plats, på flera språk till alla som behövt.

– Vi har till och med lyckats med distansundervisning i de praktiska momenten i metodrum och verkstad i de utbildningar där det ingår. Där har vi kört undervisning av yrkeslärare tillsammans med SFI lärare via Google meet och det har fungerat bra!

Alla elever har fått låna hem datorer och för att alla ska ha samma förutsättningar att ta till sig undervisningen har de som behövt fått komma in till skolan i mindre grupper för att få en grundläggande datorkurs och genomgång av lärplattformen.

– Utan den stora digitala satsningen och upplägget som vi har arbetat fram under året hade vi inte kunnat genomföra undervisningen på SFI. Nu har vi sett att de studerande ökat rejält i digital kompetens och många har kunnat avsluta sina kurser, fått betyg och kan gå vidare.

– Men det är inte bara de studerande som utvecklats under den här tiden, säger Anna. Vi i personalen har också lärt oss jättemycket och ser nu fram emot ett nytt år där vi ska fortsätta utveckla SFI.

Vad har ni för planer för 2021?

– Vi ska bland annat erbjuda webbsvenska för akademiker i egen regi. Det gjorde vi i samarbete med Region Skåne förra året. Vi kommer även att titta på hur vi kan jobba med digitala moment i våra kurser även efter pandemin och utveckla vår grundläggande datakurs för nya elever.

Fakta om SFI i Trelleborg

För att bidra till arbetsmarknadens behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning är SFI i Trelleborg yrkesinriktad. Det innebär att man läser svenska samtidigt som man utvecklar ett yrkesspråk. I vissa utbildningar ingår det praktiska moment. När man ansöker till utbildningen väljer man inriktning mot tre olika branscher där det finns ett behov av arbetskraft.