Otrygg passage vid Rådhuset blir ljus och tillgänglig

Publicerad:

Den omkring 50 meter långa gränden som förbinder Algatan med rådhusparkeringen söder om Rådhuset i Trelleborg har länge upplevts som en otrygg och skräpig passage av både trelleborgare och besökare i stan. Nu fräschas den upp.

Passagen för gående mellan rådhusparkeringen och Algatan i Trelleborg har upplevts som mörk och otrygg av både trelleborgare och besökare i stan. Nu ska gränden få en ansiktslyftning, bland annat genom ny beläggning och bättre ljusmiljö.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Med start i nästa vecka kommer kommunen genom entreprenören VA-gruppen syd att ta ner buskar och träd som gör passagen mörk och otrygg. Hela gången får ny stenläggning, och ljusmiljön ska lyftas och förbättras genom närvarostyrd belysning som aktiveras när någon passerar.

Arbetet pågår under november

Längs med passagen, mellan gångytan och fasaden på Rådhusets östra flygel, kommer ett plank uppföras för att skydda dörrar och fönster i Rådhuset från skadegörelse.

– Vi hoppas kunna sätta igång arbetet med att röja växtligheten tidigt i nästa vecka, säger Marie Karlsson, teknisk förvaltare på kommunens fastighetsavdelning. Till en början kommer det gå bra att fortsätta använda passagen, men om någon vecka kommer vi att behöva stänga av för gående för att utföra beläggningsarbetet. Arbetet kommer troligen att pågå under hela november.

Upplevelse av trygghet och tillgänglighet ska öka

På måndag 24 oktober kommer VA-gruppen syd sätta upp orangea hänvisningsskyltar som under byggtiden leder gående till passagen på östra sidan av Rådhuset, mellan Garvaregården och Espresso House vid Rådhustorget.

– Målet är att öka upplevelsen av trygghet och att passagen ska bli gästvänlig och tillgänglig, säger Marie Karlsson. Där spelar inte minst en förbättrad belysning av platsen en viktig roll. Vi siktar på att nästan allt ska vara klart lagom till julskyltningen. I alla fall så man kan komma upp till gågatan på julskyltningsdagen.