Östra verksamhetsområdet omvandlas till Business Center

Strategiska markförvärv, etableringsplaner och nya detaljplaner. Det händer mycket på framtida Business Center Trelleborg just nu. Allt i linje med områdets strukturplan och kommunens vision att Trelleborg ska vara en framgångskommun med långsiktigt hållbar tillväxt och ett attraktivt näringsliv.

– Utvecklingen innebär att kommunen kommer att kunna nyttja områdets fulla potential och lägesegenskaper. Närheten till Skandinaviens största roro-hamn och kopplingen mellan väg, järnväg och sjöfart är unik, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.