Omstart i arbetet med fotbollsarenan

Publicerad:

Kommunen har tillsammans med Trelleborgs FF och IFK Trelleborg gjort en omstart i arbetet kring fotbollsarenan. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över olika lösningar.

– Vi tittar just nu på vad vi kan göra i kommunal regi, säger Mats Linderholm, förvaltningschef på tekniska serviceförvaltningen.

För några veckor sedan rapporterade vi om att arbetet med Idrottsstaden fortsätter, men att kommunen, Hemsö och MTA valt att avbryta samarbetet på grund av ändrade rekommendationer och praxis kring lagen om offentlig upphandling.

Det innebär att förutsättningarna för att bygga en helt ny arena förändrats.

– Det ursprungliga förslaget innebar att TFF eller en extern fastighetsägare skulle äga och driva arenan, säger Mats Linderholm. Nu är det kommunen som ska fortsätta äga och investera i arenan.

Handlingsplan tas fram

Arbetsgruppen, som består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska serviceförvaltningen, tillväxtavdelningen på kommunledningsförvaltningen samt TFF och IFK Trelleborg, kommer att ha regelbundna möten.

– Ambitionen är att vi senast i november har en handlingsplan med aktiviteter kring hur vi går vidare på både kort och lång sikt, säger Mats Linderholm. Vi kommer parallellt med detta arbeta för att utöka träningstiderna på befintliga fotbollsplaner genom att anlägga konstgräs och ordna belysning, inte bara runt Vångavallen, utan även på andra platser i kommunen, så att barn och unga får större möjlighet till träning.

Fortlöpande dialog

Kommunens politiska ledning har också en fortlöpande dialog med TFF:s styrelse.

– Målsättningen är att det ska gå att spela fotboll på elitnivå i Trelleborg, även om det inte blir den arenan som ursprungliga förslaget innebar, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

Idrottsstaden utvecklas i nya samarbetsformer