Nya nämnder valda – tillträder vid årsskiftet

Publicerad:

I samband med måndagens kommunfullmäktige utsågs ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Det beslutades också vilka som ska sitta i respektive presidium.

De nya sammansättningarna börjar gälla den 1 januari 2023 och sträcker sig över mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare medan facknämnderna har åtta ledamöter och åtta ersättare. I presidiet sitter ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Kommunstyrelsen

 • Ordförande: Ann Kajson Carlqvist (M)
 • Vice ordförande: Mathias Andersson (SD)
 • Andre vice ordförande: Erik Lundström (KD)
 • Övriga ledamöter: Jesper Mohlin (SD), Milton Kleimann (SD), Lars Mikkelä (M), Henrik Silfverstolpe (L), Mats-Åke Svensson (KD), Lennart Höckert (S), Anna Nordstrand (S), Mattias Flisborn (S), Veronica Larsson (S), Axel Bengtsson (VS), Christer Dahlberg (VS) och Ola Olsson (C).

Arbetsmarknadsnämnden

 • Ordförande: Kristoffer Lindstrii (L)
 • Vice ordförande: Thomas Malmqvist (SD)
 • Andre vice ordförande: Alexander Wemmerdahl (KD)
 • Övriga ledamöter: Patrik Adzievski (M), Anna Nordstrand (S), Senad Biberic (S), Freja Munthe (VS) och Ben Benrabah (V).

Bildningsnämnden

 • Ordförande: Ann Lundström (KD)
 • Vice ordförande: Fredrik Trulsson (SD)
 • Andre vice ordförande: Christina Hall (M)
 • Övriga ledamöter: Ylva Ekstrand (L), Veronica Larsson (S), Samuel Jönsson (S), Maria Böös (VS) och Patrik Holmberg (C).

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ordförande: Magnus Isgren (SD)
 • Vice ordförande: Torbjörn Christensen (M)
 • Andre vice ordförande: Magnus Österberg (KD)
 • Övriga ledamöter: Roland Hansson (L), Stefan Sköld (S), Ingbritt Andersson (S), Sophia Böös (VS) och Marie von Arnold (C).

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ordförande: Per Jönsson (M)
 • Vice ordförande: Bengt Andersson (SD)
 • Andre vice ordförande: Magdalena Winell Stamach (KD)
 • Övriga ledamöter: Bert Ekstrand (L), Osman Biberic (S), Ida Hansson (S), Richard Neidheim (VS) och Stellan Lindsjö (VS).

Socialnämnden

 • Ordförande: Venzel Rosqvist (M)
 • Vice ordförande: Mats-Åke Svensson (KD)
 • Andre vice ordförande: Fredrik Karlsson (SD)
 • Övriga ledamöter: Magnus Kleberman (L), Mattias Flisborn (S), Anitha Lata (S), Catharina Winge Aall Flood (VS) och Kersti Engström (V).

Tekniska servicenämnden

 • Ordförande: Fredrik Schlyter (M)
 • Vice ordförande: Fredrik Jönsson (KD)
 • Andre vice ordförande: Helmuth Petersen (SD)
 • Övriga ledamöter: Klas Regland (L), Eva Höckert (S), Kenneth Pettersson (S), Sven Tilly (VS) och Richard Johansson (VS).

Revision, valnämnd och överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktige utsåg också åtta revisorer för mandatperioden med Eva Holmberg Herrström (S) som ordförande, Therese Gynnstam (SD) som vice ordförande och Carl Knutsson (M) som andre vice ordförande.

Valnämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare med Ann Kajson Carlqvist (M) som ordförande och Senad Biberic (S) som vice ordförande.

I överförmyndarnämnden sitter Ulf Carlsten (M) som överförmyndare med Vita Åstrand (S) som ersättare.

I arvodesberedningen är Venzel Rosqvist (M) ordförande och Sven Lindkvist (S) vice ordförande.

Mer information

Se webbsändning från måndagens sammanträde med kommunfullmäktige

Ta del av handlingar från sammanträdet (inklusive namn på samtliga ledamöter och ersättare – se ärende 7-18 på dagordningen)