Nya metoder för bekämpning av parkslide väcker forskarintresse

Trelleborgs kommun genomför i sommar försök att bekämpa den invasiva växten parkslide med hjälp av två helt nya metoder. Sedan juni månad pågår bekämpning av parkslide i Dalköpingeåns naturreservat genom injicering av pelargonsyra. I Albäck prövas nu en helt ny och patentsökt bekämpningsmetod – värmebehandling. Försöket är det första som gjorts i Sverige och följs och utvärderas av forskare.

parkslide i albäck
Parkslide är en vanligt förekommande invasiv art som tränger ut annan vegetation och kan orsaka skador på hus. Nu genomför Trelleborgs kommun försök att bekämpa växten med värmebehandling och injicering av pelargonsyra i växtens stam.

Parkslide är en växtart i familjen slideväxter som återfinns på ett stort antal platser i Trelleborgs kommun liksom i övriga landet. Växten sprider sig lätt via trädgårdsavfall och rotdelar vid klippning och kan breda ut sig över stora områden. Parksliden kan bland annat orsaka stora skador på husgrunder och är dessutom en växt som är mycket svår att bli av med.

Marktäckning i Smyge kärr

Sedan 2021 har kommunen använt marktäckning för att bekämpa parkslide i Smyge kärr. En tjock gummiduk har lagts över och grävts ner runt ett större bestånd. En gång per månad dras rotskott i kanterna bort. Markduken förväntas ligga i 15 till 20 år eller tills växten har gett upp och dött.

Som ett komplement till marktäckningen i Smyge genomför kommunen nu försök att bekämpa parksliden med hjälp av två nya metoder: värmebehandling och injicering av pelargonsyra. Två upphandlade entreprenörer, BDV Kontrollinsats och C4G, har anlitats och samarbetar i bekämpningsförsöken.

Helt ny metod hettar upp rötterna

Värmebehandlingen i Albäck görs på ett bestånd om ungefär 150 kvadratmeter är helt giftfri. På de ytor där växten finns bekämpas den genom att marken värms upp till mellan 100 och 300 grader. För att minimera risken för att rotutlöpare ska överleva bekämpas också ett område på upp till två meter utanför det huvudsakliga behandlingsområdet, dock inte lika djupt ner i marken.

– Försöken med att värmebehandla växtens rotsystem utför vi under denna och nästa vecka i Albäcksområdet, säger Trelleborgs kommunekolog Cathrine Ek. I just Albäckskogen har parksliden spridit sig väldigt mycket. Den tränger undan annan vegetation och är svår att hantera för vår driftspersonal.

Cathrine Eks förhoppning är att en enda behandling ska räcka för att slå ut växten.

Följs av forskare

– Det är en helt ny och patentsökt metod vi använder. Marken hettas upp tills alla rötter dött av värmen, och eftersom det är en helt giftfri metod kan den behandlade jorden återplanteras direkt efter att den svalnat. För att återställa den mikrobiologiska balansen kommer vi efter behandlingen att sprida ut kompostjord över det behandlade området.

Bekämpningen av parkslide med hjälp av värmebehandling väcker stort intresse från forskarvärlden. Kommunens beslut att genomföra försöken i större skala kommer att följas av forskare från bland annat Lunds universitet och Högskolan i Halmstad.

– Våra försök kommer att utvärderas efter hand, men vårarna 2025 och 2026 kommer att bli extra spännande för då kommer vi se om vi har lyckats eller inte.

Pelargonsyra injiceras

I Maglarps sandtag och i Dalköpingeåns naturreservat genomför kommunen sedan i juni månad också försök att bekämpa parksliden med hjälp av staminjektion med pelargonsyra och så kallat adjuvansmedel, ett medel som tillsätts för att lura växten och öka effekten av pelargonsyra. Pelargonsyra skadar växter genom att hämma deras tillväxt och påverkar deras ämnesomsättning negativt. Det leder till försvagning och minskad produktion.

Vy ovanifrån över damm och skog
I Albäcksområdet provar Trelleborgs kommun just nu en helt ny metod för bekämpning av parkslide där växten behandlas med hög värme som dödar rötterna och förhindrar spridning. Metoden väcker intresse och följs av forskare.

Pelargonsyran injiceras i växterna vid tre tillfällen. Första gången injiceras varje enskild växt med en liten mängd pelargonsyra och adjuvansmedel. Vid andra tillfället tillsätter vi mer adjuvansmedel för att lura växten och rubba upptaget.

Slår ut rotsystemet

– Till hösten när parksliden förbereder sig inför vintern ska den chockas med en betydligt högre dos och slå ut sig själv eller försvagas rejält. Tanken är att rotsystemet ska sluta producera rotutlöpare för att utesluta spridning från växten. Detta är en ganska oprövad metod i Sverige och det ska bli spännande att följa upp resultatet.

Vilken av metoderna tror du själv mest på?

– Vet inte riktigt. Det bästa vore om både värmebehandling och pelargonsyra fungerar för olika metoder behövs på olika platser. Värmebehandling kan till exempel inte göras precis vid vatten.

Vad bör man tänka på vid hantering av parkslide?

– Invasiva arter hotar biologisk mångfald och parkslide sprider sig väldigt lätt. Vi har tyvärr gott om den i kommunen och vi behöver finna metoder för att få bort växten och begränsa spridningen. Att som villaägare slänga trädgårdsavfall i naturen är ett exempel på hur främmande växter sprider sig. Det är också viktigt att aldrig slarva vid transporter av avfall med invasiva växter.

Läs mer

Invasiva arter