Nya datum klara för allmänhetens frågestund

Publicerad:

I samband med vissa av kommunfullmäktiges sammanträden hålls allmänhetens frågestund. Datum för 2023 är satta och första frågestunden sker den 20 mars.

Allmänhetens frågestund infördes under våren 2022 och är ett sätt att öka allmänhetens intresse för den lokala politiken i Trelleborgs kommun. Den kommer att hållas i samband med följande sammanträden 2023:

  • 20 mars
  • 22 maj
  • 25 september
  • 16 oktober

Frågor ställs i förväg

Din fråga ska ha kommit in senast elva dagar innan sammanträdet äger rum. Frågestunden får ta högst 30 minuter per tillfälle. Den hålls i samband med kommunfullmäktiges sammanträde men är inte en del av sammanträdet. Det är kommunfullmäktiges presidium som avgör vilka frågor som blir aktuella att ta upp. Frågor ska riktas till en eller flera enskilda fullmäktigeledamöter.

Ytterligare anvisningar och frågeformulär

Allmänhetens frågestund