Nya beslut tagna av digitalt kommunfullmäktige

Publicerad:

I går samlades kommunfullmäktige för årets fjärde sammanträde. Även detta genomfördes digitalt och gick som vanligt att följa via direktsänd webb-tv.

Här är några av besluten som fattades:

Försäljning av fjärrvärmeanläggningar

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna försäljning av fjärrvärmeanläggningar. Trelleborgs Energi AB har sedan tidigare tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer att producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Affären hade villkorats av att kommunfullmäktige tog ställning i frågan och godkände försäljningen.

Medgivande för Trelleborgshem

Kommunens bostadsbolag Trelleborgshem får möjlighet att använda sig av upplåtelseformen bostadsrätt när upp emot 50 lägenheter i Smygehamn väntas stå klara i slutet av 2022. Trelleborgshem har lämnat en begäran om medgivande för detta som kommunfullmäktige godkände.

LSS-boende i Maglarp

Ett nytt LSS-boende planeras i Maglarp. Både tekniska servicenämnden och socialnämnden har äskat medel för detta. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja detta. För tekniska servicenämnden innebär det 20 miljoner det här året och 26 miljoner nästa år, för socialnämnden handlar det om 1,5 miljoner för utrustning/inventarier.

Radhus på Knäckekärr

Byggplanerna på Knäckekärr, där ett företag planerar att bygga radhus, kom ett steg närmare verklighet när kommunfullmäktige beslutade att godkänna markanvisningsavtalet. De planerade radhusen på Knäckekärr är en del i i detaljplan DP 245 del av Östervång 1:83 m.fl. ”Bovieran”.

Västra industriområdet rustas upp

Tekniska servicenämnden beviljas närmare sex miljoner för att vidta en rad åtgärder i syfte att hålla västra industriområdet välordnat och välskött. Åtgärderna syftar till att förbättra för de oskyddade, försvåra lastbilsuppställning samt att bättre iordningsställa vissa grönytor.

Mer information

Ta del av hela dagordningen

Ta del av tv-sändningen

Kategorier