Ny undersökning för att mäta kundnöjdheten

Publicerad:

Trelleborgs kommun fortsätter att arbeta för att öka den upplevda nöjdheten hos dem som kommer i kontakt med kommunen. En del av det arbetet är att genomföra en ny kundundersökning, för att få svar på hur de kommuninvånare som kommer i kontakt med kommunen upplever kommunens bemötande och service. Undersökningen genomförs i samarbete med företaget Brilliant och kommunen kan följa resultatet i realtid.

Trelleborgs kommuns kundtjänst kommer att genomföra en ny kundundersökning med start i februari.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förra våren genomförde Trelleborgs kommun en kundundersökning i syfte att ta reda på hur nöjda kommuninvånarna var efter kontakt med kommunens kundtjänst. Resultatet visade att de kommuninvånare som hade haft kontakt med kundtjänst via telefon var överlag nöjda med själva bemötandet från kommunen. Dock var färre nöjda med den hjälp de fick med sitt ärende.

En följd av resultatet har varit att se över hur samarbetet och kommunikationsvägarna fungerar mellan kundtjänst och övriga verksamheter i kommunen så att kommuninvånarna ska få snabbare hjälp och tydliga svar från kommunens verksamheter. Kundtjänsts medarbetare har också gått en coachutbildning i syfte att höja resultatet som avser nöjdheten hos dem som kommer i kontakt med kommunen.

– Nu vill vi mäta kundnöjdheten på nytt för att se om vårt utvecklingsarbete har lett till ett förbättrat resultat, säger Malin Ekblad, chef för kundtjänstenheten.

Så här genomförs undersökningen

Med start i februari genomförs undersökningen dagligen under de närmaste åren. Via e-post eller SMS kommer kommuninvånare som på något sätt har haft kontakt med Trelleborgs kommuns kundtjänst att få en förfrågan om deltagande tillsammans med en länk till själva undersökningen. I e-postmeddelandet och SMS:et framgår det tydligt att Trelleborgs kommun är avsändare av undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt och deltagarnas svar är anonyma.

Resultatet visas i realtid

Kommunen kommer under hela mätperioden att kunna se resultatet i realtid. Man kommer också att analysera resultatet för att se vilka ytterligare insatser som kan behöva vidtas för att öka den upplevda nöjdheten.

Frågor och synpunkter på undersökningen

Om du har frågor eller synpunkter på undersökningen kan du kontakta kundtjänst.

Telefon: 0410-73 30 00

E-post: kundtjanst@trelleborg.se