Ny HR-direktör och kommunikationsdirektör till Trelleborgs kommun

Publicerad:

Trelleborgs kommun har rekryterat Ann-Kristin Blomberg och Katja Ligneman till de nyinrättade tjänsterna som HR-direktör respektive kommunikationsdirektör. För närvarande pågår en dialog mellan parterna om aktuellt tillträdesdatum. Både Ann-Kristin Blomberg och Katja Ligneman kommer att ingå i kommunledningsgruppen.

Från vänster: Katja Ligneman blir ny kommunikationsdirektör och Ann-Kristin Blomberg blir ny HR-direktör i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Bild - privat

Ann-Kristin Blomberg har tjugo års erfarenhet som HR-chef och kommer närmast från strategiska avdelningen vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad där hon har arbetat som avdelningschef.

Som HR-direktör kommer Ann-Kristin Blomberg att ha det övergripande funktionsansvaret för kommunens utveckling av det strategiska HR-arbetet. Det innebär att vidareutveckla HR-funktionen och HR-processerna samt att driva kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare.

– Det ska bli väldigt spännande att få vara med i den fantastiska utvecklingsfas som Trelleborgs kommun på så många sätt befinner sig, och att få utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke och de frågor som handlar om de interna arbetsförutsättningarna i Trelleborgs kommun, säger Ann-Kristin Blomberg.

Katja Ligneman kommer närmast från arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, där hon arbetat som kommunikationschef. Hon kommer att ha det strategiska ansvaret för den kommunövergripande kommunikationen, vilket bland annat innebär att ansvara för och utveckla Trelleborgs kommuns varumärke, budskapsplattform och grafiska profil.

– Jag ser fram emot ett spännande uppdrag och att få vara med och bidra till kommunens utveckling. Det ska verkligen bli roligt att jobba med kommunikationsfrågorna tillsammans med kollegor och medarbetare, säger Katja Ligneman.

Kommundirektör Gisela Öst menar att de nya rekryteringarna är ytterligare en förstärkning i kommunens varumärkesarbete och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att kunna förstärka vår organisation med både en HR-direktör och en kommunikationsdirektör ger oss ännu bättre förutsättningar att jobba vidare med vårt så viktiga strategiska arbete mot målet att bli en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt, säger Gisela Öst.