Markanvisningstävling utlyses för seniorboende på Östervång i Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjuder in exploatörer till markanvisningstävling för området Östervång, kvarteret Vintern. Markanvisningen gäller uppförande av ett seniorboende. Förslag ska vara kommunen tillhanda senast 8 november 2021.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

En expansiv del av staden

Trelleborgs kommun växer. Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och har som befolkningsmål att öka till 50 000 invånare till år 2028. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad. I samband med utbyggnaden av intilliggande villaområden under 1970-talet omvandlades planområdet till gräsytor.

Flerbostadshus och radhus

Detaljplanen möjliggör för nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus som kompletterar närområdets villabebyggelse.

– Här siktar vi mot att få fram ett bostadsprojekt med höga boendekvaliteter och god arkitektur som ska passa väl in i miljön mellan stad och landsbygd, berättar Emy Olofsson, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun.

Norr om markanvisningsområdet ligger stadens vattentorn och ett naturområde. I söder gränsar planområdet till tillfartsvägen Vindarnas väg som är berikad med en ståtlig trädallé. I närheten av området ligger Söderslättshallen, Vångavallen och Östervångsparken.

– Bostadsprojektet ska utgöra ett tryggt och attraktivt boendealternativ för kommunens äldre invånare, menar Emy Olofsson.

Markanvisningstävling

Vem som får möjlighet att köpa mark i området kommer att avgöras genom en så kallad markanvisningstävling. Tävlingen innebär att intresserade exploatörer lämnar in förslag och ritningar på hur de avser att använda den aktuella ytan om de står som vinnare.

Utvärdering

Utvärderingen sker genom att alla förslag rankas mot varandra inom utvärderingskriterierna gestaltning och hållbarhet. En jury tar beslut om vem eller vilka som utses till vinnare.

Tidplan

Köpeavtalet beräknas kunna skrivas i början på sommaren år 2022, då även bygglovet ska vara klart.

Se markanvisningstävlingen i sin helhet.