Lite skräp på marken påverkar väl inte dig?

Publicerad:

Det är så lätt att bara släppa fimpen, att låta den där plastpåsen virvla iväg, att slänga ut läskburken genom bilfönstret. Men ditt skräp leder till en otrygg miljö, föroreningar i naturen och mikroplaster i våra hav. För när någon börjar skräpa ner, följer andra efter.

Lite skräp på marken påverkar väl inte dig?

Fotograf: Sysav

Utställningen finns på:

Rådhustorget 15 - 28 september 2021
Stortorget 29 september – 20 oktober 2021
Välkommen!

35 miljoner skräpföremål

Fimpen följd av snuskudden, plastföremålet och matförpackningen är de skräpföremål som leder ligan av vad som oftast hamnar på gator, torg och i naturen. Enligt Håll Sverige Rents första nationella mätning av skräp från juni 2020 slänger svenskar cirka 35 miljoner skräpföremål på marken under en vecka. Att inte skräpa ner borde vara självklart, men varje vecka slänger svenskar miljontals med fimpar, förpackningar, papper och snuskuddar på marken. Studier visar att sociala normer, kunskapsbrist, otydlighet i vem som har ansvaret – individen eller samhället – samt ren och skär bekvämlighet påverkar våra nedskräpningsbeteenden.

Nedskräpning uppmärksammas i Sysavs ägarkommuner

Sysavs ägarkommuner, däribland Trelleborg, har stort fokus på att minska nedskräpningen och det görs olika insatser för att uppmärksamma problemet. I höst visar Trelleborg fotoutställningen som vill skapa medvetenhet kring vad nedskräpning leder till och hur det påverkar samhället, miljön och individen.

En fimp i sanden påverkar väl inte dig? | Sysav – tar hand om och återvinner avfall