Lämna din åsikt via nystartad e-tjänst

Publicerad:

Synpunkter? Klagomål? Beröm? Via en nystartad e-tjänst på kommunens webbplats har du nu ytterligare en möjlighet att framföra din åsikt till socialförvaltningens verksamheter.

Via en nystartad e-tjänst öppnas en ny möjlighet för dig som vill lämna synpunkter, klagomål och beröm till socialförvaltningens verksamheter.

Fotograf: Patrik Nyström

Precis som tidigare kan du alltid kontakta berörd verksamhet direkt eller via kundtjänst på 0410-73 30 00, men med e-tjänsten öppnas ytterligare en möjlighet. Här kan du också följa ditt ärendes status under processens gång.

Mer information

Samtliga nämnder i Trelleborgs kommun har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärder för att förbättra medborgarnas delaktighet, förtroende och information. Att utveckla möjligheterna att lämna synpunkter är en del i det arbetet. Socialförvaltningen analyserar synpunkter och klagomål som lämnas in och gör därefter justeringar för att uppnå högre kundnöjdhet.

Gå direkt till e-tjänsten