Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Publicerad:

På måndag är det dags för nya beslut i kommunfullmäktige. Sammanträdet, som börjar klockan 18.00, går som vanligt att följa via lokalradio och webb-tv. Det finns också 30 åhörarplatser i sammanträdessalen (Rotundan, Parken).

Vid det senaste sammanträdet den 27 februari bordlades ett antal ärenden. Dessa, och några till, ska nu behandlas vid ett extrainsatt sammanträde på måndag innan nästa ordinarie äger rum en vecka senare, den 20 mars.

De senaste två gångerna som fullmäktige haft sammanträde har det funnits särskilt framtagna förhållningsregler. Dessa justeras nu. Allmänheten har 30 åhörarplatser inne i sammanträdessalen, men inga platser i Trelleborgssalen. Bevakningspersonal kommer fortsatt finnas på plats.

På måndag ska fullmäktige bland annat fatta beslut om arvodering av bolagsstyrelserna. Vidare ska en lokalförsörjningspolicy antas och en hållbarhetsrapport godkännas.

Mer information

Dagordning och handlingar i mötesportalen Meetings

Följ sammanträdet via direktsänd webb-tv