Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Publicerad:

Kommunens ekonomi, västra ringvägen, riktlinjer för religiösa klädesplagg och den kommunala folkomröstningen om hamninfart är några av frågorna som står på dagordningen när kommunfullmäktige sammanträder på måndag.

Med start klockan 16 inleds det 34 punkter långa sammanträdet. Som vanligt kan du följa debatten och besluten direkt via kommunens webbsändning.

Årsredovisning och delårsrapport

Kommunens ekonomi ska belysas, både utifrån årsredovisningen för det gångna året och utifrån det som framkommer i årets första delårsrapport. I samband med delårsrapporten ska fullmäktige också besluta om förslag till riktade förstärkningar till kultur- och fritidsnämnden och tekniska servicenämnden.

Några andra ärenden från dagordningen

 • Kommunal folkomröstning
  – Formerna för den kommunala folkomröstningen om infart till Trelleborgs hamn, som planeras genomföras i samband med valet 2022, ska tas fram. Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till bland annat hur frågan ska ställas samt vilka svarsalternativ som ska finnas.
 • Riktlinjer för bärande av religiösa klädesplagg
  – Ett initiativärende i socialnämnden tog upp frågan om förbud för vårdanställda i Trelleborgs kommun att bära religiösa klädesplagg. Det har nu mynnat ut i ett förslag på riktlinjer för tjänstekläder/arbetskläder/skyddskläder för Trelleborgs kommun, som fullmäktige föreslås anta.
 • Västra ringvägen
  – Arbetet med västra ringvägen ska intensifieras. Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden ska börja ta fram en detaljplan för vägen, parallellt med att den också ska ingå som en del i fördjupningen av översiktsplanen. Västra ringvägen ska gå mellan E6 och väg 108. Vägen ska ha samma standard som östra ringvägen samt följa den kortaste och genaste sträckan, med hänsyn tagen till eventuella motstående intressen.
 • Avyttring av fastigheter
  – Fullmäktige föreslås besluta att kommunen ska sälja två fastigheter: Concordiahuset och biblioteket i Anderslöv.
 • Självkörande buss
  – Fullmäktige ska ta ställning till ett förslag om att starta ett ettårigt projekt med självkörande buss inom Akka-området.

Mer information

Ta del av hela ärendelistan

Följ kommunfullmäktiges sammanträde direkt