Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Publicerad:

På måndag med start klockan 9 är det dags för kommunfullmäktige att fatta nya beslut. 44 punkter står på dagordningen och bland annat ska frågor om Kuststad 2025, rugbyanläggning och nedskräpning behandlas.

Flera ärenden som tas upp på måndag har nyligen behandlats i kommunstyrelsen och ska nu få ett slutligt avgörande i fullmäktige. I flera fall finns det koppling till stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det rör sig om fastighetsförvärv, avtal med Trafikverket gällande medfinansiering och samverkan kring östra ringvägen samt rivningslov för bostadshus som lösts in genom frivillig förtida inlösen.

Fullmäktige ska också fatta beslut om medel för en ny rugbyanläggning. Kommunstyrelsen föreslår att teknisk servicenämnd ska beviljas 28 miljoner i investeringsanslag till en ny rugbyanläggning väster och norr om Ymorvallen.

På dagordningen finns också motioner som ska behandlas. I en motion väcks frågan om förbud mot nedskräpning av fimpar och snus. I en annan motion föreslås att tillgängliggöra naturområdet runt Dalköpingeån.

Mer information

Här finns hela ärendelistan för måndagens sammanträde

Följ sammanträdet direkt via webbsändning

Kategorier