Kommunens krisberedskap får bra betyg i revisionsrapport

Publicerad:

Kommunens krisberedskap får gott betyg i en revisionsgranskning. Säkerhetschefen Malin Ekblad ser det som ett kvitto på att ett gemensamt och långsiktigt arbete bär frukt.

Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är jätteroligt att få en sådan här rapport, speciellt i de tider vi lever i. Vi har arbetat med samma metodik i flera år nu och det interna samarbetet i kommunen är en avgörande faktor för att vi når fram i det här arbetet, säger Malin Ekblad.

God organisatorisk förmåga

Det är revisionsbolaget Ernst & Young som på uppdrag av Trelleborgs kommunrevision granskat huruvida nämnderna har ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete. Som en del i granskningen har intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen genomförts. Utöver detta har ett antal styrdokument granskats.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna har ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete. Bland annat framgår det att det finns en god organisatorisk förmåga och uppgiftsfördelning för krisledning och beredskap, samt att ett flertal delar i krisberedskapsplaneringen är uniformt utformade.

Bra samarbete

– Tillsammans-arbetet är ett vinnande koncept. Vi har en god styrning och ett bra samarbete. Vi tar fram en struktur centralt som förvaltningarna sedan arbetar vidare utifrån. Det är vi tillsammans som bygger krisberedskapen, säger Malin Ekblad.

I granskningen framkommer också några punkter som kommunen ska utveckla vidare. Det handlar bland annat om fortsatt arbete med kris- och kontinuitetsplaner, hur intern kommunikation säkerställs om ordinarie kommunikationsvägar är utslagna samt kontroller av kommunens skyddsrum.