Kommunala bolag håller digital årsstämma

Publicerad:

I dag är det dags för gemensam årsstämma för de kommunala bolagen i koncernen Trelleborgs rådhus AB. I år sker stämman digitalt.

I dag hålls en digital årsstämma för de kommunala bolagen i Trelleborg.

Årsstämman inleds klockan 13 och beräknas pågå till klockan 19.

På dagordningen står genomförande av årsstämma för respektive bolag samt att bolagen presenterar sina verksamheter. Stämman avslutas med en extern föreläsning på temat ”Makroekonomiskt föredrag med fokus på offentlig verksamhet”. Föredraget hålls av Niclas Johansson, analyschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– För andra året möts nu kommunens samtliga bolag för en gemensam stämmodag. Det går inte att överskatta nyttan med ett gemensamt perspektiv där alla lär känna varandras verksamheter. Samtidigt kan vi passa på att utveckla oss – den här gången med ett föredrag kring den makroekonomiska utvecklingen. Efter pandemin ska vi så klart ha dessa årliga träffar i fysisk form. Potentialen att ”smälta samman” kommunens bolagskompetens så här är stor, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Programpunkter

Programmet inleds med genomförande av årsstämmor i följande ordning:

  • Trelleborgs Hamn AB
  • AB Trelleborgshem
  • AB Visit Trelleborg
  • Östersjöterminalen AB
  • Trelleborgs Fastighets AB Skarpskytten 17
  • Trelleborgs Energiförsäljning AB
  • Trelleborgs Fjärrvärme AB
  • Trelleborgs Elnät AB
  • Trelleborgs Rådhus AB

Därefter presenterar bolagen sina verksamheter innan stämman avslutas med föredraget av SKR:s analyschef Niclas Johansson.

Kategorier