Högalids nya förskola invigd

Publicerad:

Idag invigdes Högalids nya förskola av barn på förskolan, biträdande rektor Majvi Wijk och bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M). Efter invigningen bjöds de inbjudna gästerna på en rundvandring i de nya lokalerna och på nygrillade hamburgare.

Magnus Wikström, rektor och Majvi Wijk, biträdande rektor i rektorsområde Tätort Nordväst

Fotograf: Yana Broberg

Högalids förskola är ett nollenergihus vilket innebär att fastigheten är helt klimatneutral med egenproducerad el. Detta är möjligt genom investeringar i energilösningar samt en mycket energisnål byggnadskonstruktion kompletterat med solceller och bergvärme.

En av landets grönaste förskolor

Magnus Wikström, rektor för rektorsområde Tätort Nordväst tycker att det är väldigt inspirerande att få tillgång till en av landets, i dubbel bemärkelse, grönaste förskolor.

– Det är viktigt att i tidig ålder bli medveten om betydelsen av lågt eller inget klimatavtryck. Barnen kommer att kunna följa förskolans koldioxidbesparingar och se hur processen med den egenproducerade energin fungerar, säger Magnus Wikström.

Redan i augusti flyttade barn och personal in i de nya lokalerna som är på totalt 1 700 kvm. Förskolan kommer att ha åtta avdelningar med plats för cirka 160 barn.

– Att flytta till en ny förskola är alltid spännande, men det är också mycket som skall planeras och organiseras. Jag vill verkligen tacka alla dem som hjälpt oss både före och efter vår flytt, säger Majvi Wijk, biträdande rektor i rektorsområde Tätort Nordväst.

Barnen på Högalids förskola klippte det röda bandet vid förskolans invigning.

Fotograf: Yana Broberg