Hjälp oss att bli bättre – och berätta om det vi gör som är bra!

Har du kontakt med någon av kommunens verksamheter inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd (LSS)? När som helst kan du framföra dina åsikter digitalt via en e-tjänst – där du också kan följa ditt ärende under processen. Ta chansen att påverka!

Som vanligt kan du förstås lämna dina synpunkter på andra sätt också, som till exempel att skriva brev och ringa direkt till verksamheten eller via kundtjänst, men det finns många fördelar med att använda e-tjänsten i stället. Här är några av dem:

  • Du behöver inte hålla koll på öppet- och telefontider. E-tjänsten är öppen dygnet runt, så du kan skriva till oss när det passar dig.
  • Din åsikt hamnar direkt i verksamhetssystemet och skickas till ansvarig chef.
  • Du kan följa ditt ärende och se när det nått verksamheten och när du får återkoppling.

Kan både utveckla och förstärka

Via e-tjänsten kan verksamheten samla statistik och se eventuella mönster kring de åsikter som lämnas. På så sätt kan verksamheten lättare se över och justera sådant som behöver förbättras.

Din åsikt är viktig och hjälper oss att bli bättre. Genom att vi får veta vad du tycker kan vi utvecklas ytterligare. På samma sätt får du gärna använda din röst och berätta när verksamheterna gjort något som är bra också. Då vet vi vad vi ska fortsätta med!

Mer information

Gå vidare till e-tjänsten för att framföra din åsikt