Har du drabbats av källaröversvämning?

Publicerad:

Om du som fastighetsägare har drabbats av källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till både VA-avdelningen och till ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget kontaktar du för saneringsåtgärder och skadereglering.

Kommunens VA-avdelning meddelar du källaröversvämning för att vi ska få en bättre bild över var de största problemen finns. Det bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för källaröversvämningar framöver. Observera att rapporten inte är en skadekravsanmälan för eventuella anspråk på ersättning.

När du rapporterat in en källaröversvämning till oss kontaktar vi dig för att kunna utreda orsaken till översvämningen på och kring fastigheten.

Rapportera källaröversvämning (E-tjänst)

Har du övriga frågor kan du nå oss på va-avdelningen@trelleborg.se.

Kategorier