Granskningsperiod för det tematiska tillägget till Trelleborgs översiktsplaner

Publicerad:

Idag startar granskningsperioden för det tematiska tillägget till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning.

Syftet med det tematiska tillägget är att ge kommunens syn på risken för översvämning och erosion längs med kusten samt övergripande visa på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra. Markens lämplighet för lokaliseringen av bebyggelse och verksamheter ska i framtida processer bedömas utifrån dess beskaffenhet och läge med hänsyn till den framtida översvämnings- och erosionsrisk från havet som beskrivs i den aktuella översiktsplanen.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Rådhuset i Trelleborg, på biblioteket på Astrids Lindgrens allé och digitalt via länken nedan. Där finns också information om hur du lämnar synpunkter på granskningshandlingarna.

Granskningsperioden är mellan 5 juli och 11 september. Sista datum för att lämna synpunkter är den 11 september 2022.

Öppet hus för mer information

Den 23 augusti klockan 16.30 – 18.30 hålls öppet hus på Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg. Då finns möjlighet att titta närmre på planförslaget, samt ställa frågor till politiker och tjänstepersoner.

Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning