Fyra förskolor avvecklas i arbetet med att uppnå ändamålsenliga lokaler

Publicerad:

För att uppnå målsättningen om mer ändamålsenliga lokaler har bildningsnämnden i Trelleborgs kommun beslutat att avveckla fyra kommunala förskolor. Förskolorna kommer att avvecklas under tidig höst 2022.

Små enheter, lägenhetsförskolor och paviljonger avvecklas. Även lokaler som inte är optimalt pedagogiskt utformade ska avvecklas.

Förskolorna som är föremål för avveckling är Änghög, Prästkragen, Klövern och Pilekvisten.

Alla barn som berörs av avvecklingen kommer, när det blir aktuellt, att kunna få plats i en annan förskola. Vårdnadshavare rekommenderas att söka flera förskolor och rangordna dessa utifrån sina önskemål enligt ordinarie rutiner. Vårdnadshavare kan också söka plats på någon av de fristående förskolorna som finns eller som kommer att etableras i kommunen.

Parallellt med beslutet att avveckla de fyra förskolorna ovan kommer även Fågelsångens paviljonger att tas bort. Detta görs i linje med ett tidigare beslut i kommunfullmäktige om att samtliga ägda eller inhyrda paviljonger inom kommunkoncernen ska avvecklas senast 2022. Fågelsångens förskola kommer dock att fortsätta drivas av Trelleborgs kommun och i nuläget är prognosen att man där har kapacitet att ta emot alla barn som för närvarande går på Fågelsångens paviljonger från och med höstterminen 2022.

Frågan har tagits upp för MBL-förhandling och personal på de aktuella förskolorna har informerats. Berörda vårdnadshavare kommer att få mer information via respektive förskola under tisdagen.