Fullmäktige tar upp idrottsstaden på extra möte

På ett extra möte fredagen den 14 oktober tar kommunfullmäktige upp ett ärende som rör planerna på en ny fotbollsarena i Trelleborg.

Fullmäktige föreslås godkänna ett markanvisningsavtal mellan kommunen, Trelleborgs FF och fastighetsbolagen MTA och Hemsö. Målsättningen med avtalet är att det ska leda fram till ett köpeavtal där Hemsö/TFF/MTA köper Vångavallen och bygger en ny fotbollsarena. Parterna kommer att verka för att en ny arena står klar till premiären 2026.

Markanvisningsavtalet är en fördjupning av den avsiktsförklaring som undertecknades i februari i år.

Arbetet med ny fotbollsarena ingår i kommunens vision om idrottsstaden.

Visionen handlar om långsiktiga satsningar för att utveckla befintliga idrottslokaler i området runt Söderslättshallen och tillföra nya verksamheter, som ishall, badhus och bostäder.