Avsiktsförklaring i hamn för satsning på Vångavallen och Söderslättshallen i ny stadsdel med idrottsfokus

Trelleborg gör en långsiktig satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet. Utöver en satsning på ny arena, är planen att bygga en ny ishall jämte Söderslättshallen och ett nytt badhus intill. I anslutning till idrottsanläggningarna ska en ny stadsdel växa fram med bostäder, p-hus och eventuella utbildningslokaler.