Fullmäktige sammanträder på måndag

På måndag den 27 februari har Trelleborgs kommunfullmäktige sitt nästa sammanträde. Det börjar klockan 18.00 och går att följa både på plats samt via direktsänd webb-tv och lokalradio. På dagordningen står bland annat nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

För att säkerställa ordningen vid insläpp och i lokalerna under mötet kommer det att finnas bevakningspersonal på plats. Bevakningspersonal har även mandat att avlägsna personer som stör ordningen från platsen.

Förhållningsregler på måndag

  • Efter att förtroendevalda i kommunfullmäktige tagit plats inne i Rotundan, där sammanträdet hålls, släpps 30 platser för allmänheten i lokalen. Dessutom finns det 150 platser i Trelleborgssalen precis intill. Insläpp för allmänheten sker klockan 17.15-17.45.
  • På platsen kommer det klart och tydligt framgå vilka ingångar som gäller för förtroendevalda och vilka som gäller för allmänheten.
  • Det är bevakningspersonal som ombesörjer insläpp till lokalerna.
  • Inne i lokalerna tillåts inga plakat eller skyltar. Dessa får lämnas utomhus eller i garderoben.
  • Då det är många personer som kommer att befinna sig i lokalerna är det av yttersta vikt att samtliga besökare kontrollerar vilken som är den närmaste utrymningsvägen om ett brandlarm skulle utlösas. Bevakningspersonalen kommer att vara behjälplig med att se till att lokalerna utryms om det skulle behövas.
  • Det finns även första hjälpen och hjärtstartare i lokalerna samt personal som är utbildad i HLR.

Andra sätt att följa sammanträdet

Som vanligt kan kommunfullmäktiges sammanträde följas direkt via webb-tv och lokalradio.

Följ sammanträdet direkt via webb-tv

På dagordningen

Fullmäktige har bland annat att ta ställning till förslag på nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, samt arvodering av bolagsstyrelserna. Vidare ska en lokalförsörjningspolicy antas och en hållbarhetsrapport godkännas.

Hela dagordningen finns i mötesportalen Meetings