Fullmäktige sammanträder på måndag 20 mars

Publicerad:

Nästa vecka är det dags för nytt möte i kommunens högsta beslutande instans: kommunfullmäktige. I anslutning till mötet arrangeras allmänhetens frågestund. Mötet kan följas live via närradio eller webb-tv.

Under kommunfullmäktiges möte nästa vecka ska ledamöterna fatta beslut om vilka politiker som ska sitta i styrelserna för samtliga kommunala bolag det närmaste året. Totalt gäller det åtta bolag;Trelleborgs Rådhus AB, AB Visit Trelleborg, AB TrelleborgsHem, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Energi AB, Trelleborgs Elnät AB, Fastighets AB Kaplanen 6 och Östersjöterminalen AB.

På agendan står även beslut om reviderade reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Reglementena innehåller information om vad som är respektive nämnds ansvarsområde.
Kommunfullmäktige ska också ta ställning till ett ärende om organisationen för de politiska sekreterarna under mandatperioden 2023-2026.

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls allmänhetens frågestund. Här besvaras frågor från allmänheten som skickades in senast 9 mars.

Så här fungerar allmänhetens frågestund.

Följ sammanträdet live

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 mars klockan 18. Du kan följa mötet live via närradio eller webb-tv. Även frågestunden kan följas via dessa sändningar.

Det finns också 30 åhörarplatser i sammanträdeslokalen i Parken i Trelleborg.

Följ mötet via webb-tv.

Dagordning för mötet och och tillhörande tjänsteskrivelser finns i mötesportalen.