Framtids- och innovationsdagen 2022

Publicerad:

Framtids- och innovationsdagen i Trelleborgs kommun kommer att gå av stapeln måndagen den 21 mars 2022. Dagens programpunkter kommer att kretsa kring temat ”Klimatsäker framtid”. Boka in dagen redan nu och håll utkik efter det färdiga programmet!

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Framtids- och innovationsdagen ska kännetecknades av ett tillsammans-arbete, där kommunens olika förvaltningar aktivt medverkar. Syftet med dagen är att visa upp delar av allt som händer runt om i kommunen, som på ett innovativt sätt pekar framåt i tiden.

Både fysiska och digitala arrangemang

Liksom i fjol präglas upplägget för dagen till viss del av pandemin, med många digitala programpunkter. Men det blir också en hel del aktiviteter som kommer att äga rum på olika platser i Trelleborg och i Anderslöv och endast under denna dag.

Exempel på programpunkter

Programmet är i skrivande stund inte klart, men några exempel att redan nu tipsa om är:

  • Hur mycket sol lyser det på taket där du bor? Lansering av Trelleborgs nya solkarta på webben.
  • Hur ser din framtida hamn ut 2072? Är hamnen klimatneutral då? Trelleborgs hamn ordnar teckningstävling för alla skolor.
  • Prova framtidens måltid! Familjens hus i Anderslöv bjuder på provsmakning av god, hållbar mat för en klimatsäker framtid.
  • Poesifestival för barn och unga – tema: Demokratin 100 år! – Barns och ungas röster för en hållbar framtid.
  • Trelleborg växer! Filmtajm: Se hur staden byggs ut och kommunen planeras. Följ utvecklingen genom webbsidan Trelleborg växer.
  • Öppet hus på Anhörigstöd – möt volontärer och lär känna framtidens digitala anhörigstöd.

Bakgrund

Syftet med dagen är att samlas kring kommunens vision ”Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt” och de tre beslutade inriktningsmålen för 2020-2023: tryggt och säkert samhälle, barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt attraktivt näringsliv.

I samband med kommunens medverkan i det nationella programmet ”Glokala Sverige” (FN-förbundet och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner) föddes tanken om att genomföra ett årligen återkommande framtids- och innovationstema i Trelleborg. Framtids- och innovationsdagen 2022 blir andra upplagan. 2020 ställdes arrangemanget in och 2021 genomfördes hela programmet digitalt på grund av pandemirestriktioner.

Framtids- och innovationsdagen 2021