Frågan om folkomröstning avgjord i kommunfullmäktige

Det blir ingen folkomröstning om etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Efter att förslaget röstades ner av en majoritet i kommunstyrelsen den 2 maj, klubbades det definitiva beslutet i kommunfullmäktige den 13 maj.