Förändring bland rektorsområden ska ge smidigare övergångar

Publicerad:

Samtliga verksamheter i rektorsområde förskola ska från och med nästa år istället tillhöra något av de övriga åtta rektorsområdena i kommunen. På så sätt skapas en röd pedagogisk tråd från förskola till grundskola vilket ger bättre förutsättningar för smidigare stadieövergångar för barnen.

Sedan den nya skolorganisationen med färre rektorsområden trädde i kraft i juli 2021 har två av verksamheterna som ursprungligen ingick i området stängts utifrån arbetet med att alla förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler. Genom att flytta in de återstående förskolorna i rektorsområden där det även finns grundskolor skapas bättre möjlighet att följa barnens och elevernas utveckling i ett 1–16-årsperspektiv. 

Verksamheterna inom nuvarande rektorsområde förskola kommer att delas upp utifrån geografiska förutsättningar: 

  • Ajgeldingerska villans förskola – rektorsområde Nordväst 
  • Fågelsångens förskola – rektorsområde Nordväst 
  • Klämmans förskola – rektorsområde Väster 
  • Solrosens förskola – rektorsområde Centrum 
  • Pedagogisk omsorg 1-5 (dagbarnvårdare) – rektorsområde Serresjö/Östra 
  • Familjecentralerna Bryggan och Myllan – rektorsområde Söderslättsgymnasiet 

På kommunens webbplats finns information om vilka andra förskolor och skolor som ingår i kommunens rektorsområden 

Samtlig personal och alla vårdnadshavare inom rektorsområde förskola har informerats om beslutet. Befintliga tjänster och verksamheter påverkas inte av beslutet.