Fokus på att stärka medborgarnas inflytande

Publicerad:

Medborgarnas inflytande i Trelleborgs kommun ska förbättras. Efter att den årliga medborgarundersökningen visat låga siffror på temat fick samtliga nämnder i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärder för att förbättra medborgarnas delaktighet, förtroende och information. På fullmäktigemötet i mars godkändes återrapporteringen av de olika åtgärdsförslagen.

Kvalitetsstrateg Per Evenäs berättar om kommunens arbete för att förbättra medborgarnas inflytande.

Fotograf: Camilla Melinder-Odier

Det var när resultatet från medborgarundersökningen 2019, en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB), var färdigt som det stod klart att kommunen fick låga betyg beträffande medborgarnas inflytande.

Uppdrag: ta fram åtgärdsförslag

Per Evenäs, kvalitetsstrateg i Trelleborgs kommun, berättar mer om arbetet:

– När resultatet presenterades för kommunstyrelsen förra året togs detta på stort allvar. Alla nämnder fick därför ett specifikt uppdrag att jobba vidare med just frågan om medborgarnas inflytande. Nu har alla tagit fram åtgärdsförslag som godkänts av kommunfullmäktige, säger Per Evenäs.

Ser redan förbättringar

Under tiden har även resultatet från den senaste medborgarundersökningen för 2020 kommit.

– Vi kan se att resultatet avseende medborgarnas inflytande visar en klar förbättring i förhållande till resultatet 2019. Det pågår mycket i kommunen inom det här området. Vi har satsningen på ”En miljon idéer”, alla kommuninvånare har möjlighet att lämna medborgarförslag, vi utvecklar fler e-tjänster, förbättrar informationen på webbplatsen, vid sidan av all daglig kontakt och dialog med kommunens invånare i våra verksamheter, säger Per Evenäs.

Ny undersökning i höst

I återrapporteringen från nämnderna finns ett antal åtgärdsförslag presenterade för respektive förvaltning. Dessa kommer att följas upp under året. I höst är det sedan dags för 2021 års medborgarundersökning.

– Svarsfrekvensen 2020 var något högre än 2019 men vi vill att den ska öka ytterligare. SCB:s medborgarundersökning skickas ut till cirka 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare. Det är en viktig attitydundersökning som ger oss värdefulla signaler om hur vår verksamhet upplevs och vi arbetar vidare utifrån det resultat som vi får. Vid sidan av frågor om inflytande i kommunen undersöks mycket annat i kommunen – trygghet, näringsliv, skola, fritidsutbud, äldrevård bland mycket annat – frågor som är viktiga att utvärdera.  Jag hoppas att alla som får enkäten från SCB i höst svarar, säger Per Evenäs.

Mer information

Ta del av alla åtgärdsförslag via kommunfullmäktiges ärendelista (ärende 13)