Fastighet i Mellanköpinge frivilligt inlöst

Publicerad:

I fredags överlämnades nycklarna av ägarna till Mellanköpinge 12:24 till Trelleborgs kommun. Fastigheten är den 17:e som frivilligt inlösts till kommunen för att bana väg för anläggandet av en ny östlig ringväg och arbetet med det stadsövergripande projektet Kuststad 2025 fortsätter. 

Fastigheten Mellanköpinge 12:24 har frivilligt inlösts till kommunen.

Fastigheten, Mellanköpinge 12:24, ligger längs den sträckning där Östra ringvägen planeras. I nuläget är totalt 17 av 20 berörda fastigheter frivilligt inlösta.

Detaljplanen för Östra ringvägen och Mellanköpingevägen upphävdes av Mark- och miljödomstolen tidigare i år. Kommunen gör därför om planprocessen och en ny detaljplan kan skickas på samråd under senhösten.

– Vi gör en ny naturvärdesinventering och uppdaterar och åtgärdar det som Mark- och miljödomstolen hade synpunkter på i den förra detaljplanen, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

– Alla överklaganden innebär givetvis förseningar för hela projektet, även för skapandet av Sjöstaden och Västra Sjöstaden. Allt hänger ihop och vill man att Trelleborg ska utvecklas, så måste man ta det onda med det goda och acceptera förändringar, fortsätter Charlotte.

Nu väntar ansökan om rivningslov hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Går allt enligt plan så påbörjas rivningen av fastigheten efter nyår.