Ett steg närmare ny fotbollsarena

Publicerad:

Vid ett extra sammanträde på fredagen godkände kommunfullmäktige det markanvisningsavtal som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga en ny fotbollsarena – en del av kommunens vision om idrottsstaden.

Fullmäktige godkände markanvisningsavtalet mellan kommunen, Trelleborgs FF och fastighetsbolagen MTA och Hemsö. Målsättningen med avtalet är att det ska leda fram till ett köpeavtal där Hemsö/TFF/MTA köper Vångavallen och bygger en ny fotbollsarena. Parterna kommer att verka för att en ny arena står klar till premiären 2026.

Avtalet som nu godkänts är en fördjupning av den avsiktsförklaring som undertecknades i februari i år. Arbetet med ny fotbollsarena ingår i kommunens vision om idrottsstaden. Visionen handlar om långsiktiga satsningar för att utveckla befintliga idrottslokaler i området runt Söderslättshallen och tillföra nya verksamheter, som ishall, badhus och bostäder.

Läs tidigare nyhet om avsiktsförklaringen

Utökad trivseleldning

Fullmäktige behandlade också ett extrainsatt ärende gällande eldning i eldstäder med ett förslag om att tillåta mer trivseleldning med anledning av rådande energisituation.

Beslutet blev att tillåta utökad trivseleldning med maximalt fyra timmar per dygn under perioden 1 november 2022-31 mars 2023. Detta läggs som ett tidsbegränsat tillägg till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun.

Mer information

Se webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Ta del av dagordning och handlingar