Dynamiska farthinder i Västra Ringvägen ger säkrare skolväg

Publicerad:

Som ett led i det omfattande arbetet med att skapa tryggare och säkrare skolvägar för Trelleborgs barn och ungdomar installerar kommunen just nu nya, aktiva farthinder i Västra Ringvägen.

Trelleborgs kommun installerar just nu så kallade aktiva eller dynamiska farthinder i Västra Ringvägen i Trelleborg. Farthindret består av en platta som sänks ned någon centimeter i vägbanan om ett fordon närmar sig som kör för fort, men påverkar inte den som håller hastigheten.

Fotograf: Edward Galia

Det aktiva farthindret, av typen Actibump, har i undersökningar på andra platser där de installerats visat mycket goda resultat när det gäller att förmå bilister att hålla hastigheten på den aktuella vägsträckan. Aktiva farthinder innebär att endast de som kör fortare än tillåten hastighetsbegränsning påverkas.

Påverkar bara den som kör för fort

Farthindret aktiveras när ett fordon närmar sig farthindret i för hög hastighet. En sensor mäter hastigheten strax före farthindret. Vid för hög hastighet sjunker en platta ner i körbanan och bildar ett nedsänkt gupp. På så sätt påverkar farthindret bara den som kör för fort.

Installationen av det aktiva farthindret är färdig veckan efter påsk.

Fotograf: Edward Galia

Den installerade plattan i Västra Ringvägen löper inte över hela vägbanans bredd. Det gör att tvåhjuliga trafikanter kan köra vid sidan av och på så sätt undvika farthindret. Dynamiska farthinder kan också göra undantag för en specifik fordonsgrupp eller för utvalda fordon. Det gör att framkomligheten kan bli bättre för både bussar och utryckningsfordon.

Arbetet beräknas vara färdigt veckan efter påsk.

Kategorier