Byggstart för gång- och cykelbana längs Mellanköpingevägen

Publicerad:

I början av nästa vecka, 15 eller 16 mars, inleder Trelleborgs kommun arbetet med att anlägga den nya gång- och cykelbana som ska förbinda Engelbrektsgatan i söder med Rättspsykiatriskt centrum i Mellanköpinge.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga vid företaget Prestandos tomt och skapa en trygg och säker väg för de patienter och anställda vid Rättspsykiatriskt centrum som kommer med buss till Engelbrektsgatans hållplats.

För att möjliggöra anläggandet av gång- och cykelbanan har Trelleborgs kommun efter överenskommelse med Prestando tagit tillbaka ett stycke allmän platsmark som tidigare hyrts av företaget.

Mellanköpingevägen kommer att vara öppen under byggtiden, men arbetsfordon och transporter kan komma att påverka trafiken något. Den nya gång- och cykelvägen beräknas vara färdigställd innan sommaren.

Kategorier