Busskort till alla elever från sjunde klass

Publicerad:

Från och med höstterminen ska alla elever på högstadiet och gymnasiet kunna resa gratis med kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att köpa in gratis busskort av typen ungdomsbiljett, som är giltigt dygnet runt och alla dagar.

Enligt utredningen som gjorts finns det flera fördelar med att ge eleverna möjlighet att resa gratis. Det handlar bland annat om ökad rörlighet, flexibilitet och att eleverna blir vana att åka kollektivt vilket på sikt kan ge underlag för fler linjer och ökad turtäthet.

Kommunstyrelsen tog även upp frågan om att införa en kostnad för skolluncherna på gymnasiet och gymnasiesärskolan. Ledamöterna beslutade att föreslå att en avgift införs från och med nästa läsår. Slutligt beslut om både busskort och skolluncherna tas av kommunfullmäktige.

Beslut om flera markanvisningar

I flera förtätningsprojekt är det nu dags för markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan kommunen och en utvald exploatör för fortsatt förhandling om framtida markköp.

Två av markanvisningar gäller nya förskolor. Inom projektet Övre och Stadsparkskvarteren planerar Wästbygg AB att bygga en förskola med åtta avdelningar. På Högalid vill bolaget A1003 Fastighets AB bygga en förskola med plats för 200 barn.

Det tredje markanvisningsavtalet är med Kian Properties AB och Preservia Holding som vill bygga ett flerbostadshus och cirka fem radhus inom Pilevallsområdet.

Kommunstyrelsen sa också ja till teckna exploateringsavtal med den entreprenör som planerar att bygga bostäder i anslutning till Granhyddan i Beddingestrand. Samtliga avtal om markanvisningar och exploatering ska tas upp i kommunfullmäktige.