Brottsförebyggande arbete ger resultat i trygghetsmätning

Publicerad:

Resultat för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning är nu sammanställt och Trelleborg minskar i år sitt problemindex från 1,88 till 1,69, vilket är det bästa resultatet sedan 2015.

Trots det goda resultatet finns några kategorier som sticker ut som problemområden. Det gäller bland annat nedskräpning, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och känslan av otrygghet när man vistas ensam ute på kvällen.

Samlade insatser för bättre effekt

Kommunen och polisen samverkar för att komma till rätta med bilar som kör för fort och buskörning med mopeder genom till exempel hastighetskontroller och fysisk utformning av vägar för att sänka hastigheten. Under 2021 installerades en ny typ av väghinder på Västra Ringvägen i närheten av Sjövikskolan.

– Detta är ett väldigt bra kvitto på att kommunens och polisens samlade insatser ger resultat. När det gäller problemen med buskörning efterfrågar jag dock också ett föräldraansvar. I samhället behövs samverkande krafter, polisen kan inte stå för allt. Trelleborgs kommun kommer givetvis fortsätta att jobba med området trygghet och säkerhet – det är viktigt att fortsätta att bli bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Problemindexet har även förbättrats när man tittar på resultatet för delområdena Anderslöv, Smygehamn och tätorten. För Skegrie är indexet däremot oförändrat jämfört med 2020.

I Skegrie upplever man en lägre utsatthet för stöld och en mindre oro för att utsättas för inbrott, men man upplever problem med skadegörelse, nedskräpning, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt trafiken med fortkörning, buskörning och att trafikregler inte respekteras.

– Vi har ett gott regelbundet samarbete med lokalpolisen och ser att ett ökat polisiärt engagemang vid våra skolor kan bidra till ett bättre uppträdande av unga motorburna trafikanter, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

För att komma till rätta med bland annat skadegörelsen har kommunen, förutom daglig närvaro av trygghetsvärdarna, sedan en tid tillbaka även kamerabevakning på skolan i Skegrie. Innan sommaren genomfördes även en digital trygghetsvandring där boende fick möjlighet att lämna synpunkter på tryggheten i Skegrie. Resultatet av trygghetsvandringen ska delvis ligga till grund för trygghetsskapande insatser i området.

Veckovis lägesbild är grunden för brottförebyggande insatser

Trelleborgs kommun arbetar aktivt med trygghets- och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polisen. Inrättandet av trygghetsvärdar 2018 och arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som kommunen började arbeta utifrån 2019 underlättar det arbetet.

– EST är en arbetsgrupp inom ett av sex fokusområdena i Tryggare Trelleborg där vi arbetar veckovis med lägesbilden i kommunen i nära dialog med polisen. Utifrån den veckovisa lägesbilden gör vi sedan prioriteringar som kan handla om var vi behöver öka närvaron av polis och trygghetsvärdar eller se över underhållet av en plats eller område, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun.

Mer om trygghetsmätningen

  • Trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.
  • Cirka 1 200 personer i Trelleborg fick enkäten hemskickad i augusti. 671 svarade på enkäten.
  • Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt.

Ta del av hela rapporten på polisens webbplats.