Berätta om din önskebild av framtidens Trelleborg

Publicerad:

Under drygt tre veckor i oktober och november genomförde Visit Trelleborg och Trelleborgs kommun en attitydundersökning där invånare, företagare och andra intressenter fick chansen att ge sin syn på dagens Trelleborg. Nu tar vi nästa steg i arbetet med Trelleborgs platsvarumärkesstrategi och bjuder in dig att berätta vad du vill att Trelleborg ska vara känt för i framtiden.

Den digitala medborgardialogen pågår fram till den 3 december.

Fotograf: Kathryn Wood

– Vi fick in många värdefulla synpunkter i attitydundersökningen, som vi kommer att ta med oss i det fortsatta arbetet med att hitta och definiera en bild av Trelleborg som såväl invånare som omvärld känner igen sig i, säger Petra Strandberg, utvecklingsstrateg och lokal projektledare på Visit Trelleborg.

Digital medborgardialog

Nästa steg i platsvarumärkesarbetet är att bjuda in alla till en digital medborgardialog.

– Här har deltagarna möjlighet att bidra till framtidsbilden av Trelleborg, berättar Petra Strandberg.

– Attitydundersökningen tog tempen på nuläget, nu sätter vi fokus på det önskade läget. Vilken är den enhetliga bild som alla vi som lever och verkar i Trelleborg kan ställa sig bakom?

Ta chansen att bidra med dina idéer

Den digitala medborgardialogen är alltså en chans för alla som vill att ge sin önskebild av det framtida Trelleborg.

– Alla som vill medverka i medborgardialogen kommer att få skriva förslag på framtida tidningsrubriker, som ska berätta vad Trelleborg kommer att vara känt för år 2033. Man kan också rösta på andras rubrikförslag, berättar Petra Strandberg.

– Den digitala medborgardialogen pågår fram till 3 december och jag hoppas att så många som möjligt vill ta chansen att bidra med kreativa och visionära idéer.

Delta i den digitala medborgardialogen

Ta chansen och ge din önskebild av framtidens Trelleborg!

Du kan delta i den digitala medborgardialogen fram till den 3 december 2023.

Läs mer om de olika stegen i arbetet med Trelleborgs nya platsvarumärke