BBC gör inslag om stenålderskvinna från Trelleborg

Publicerad:

Den permanenta utställningen Öga mot öga på Trelleborgs museum har uppmärksammats av det brittiska tv-bolaget BBC. I höstas var ett team på plats för att göra ett inslag om Sittande kvinnan – som är ett av de förhistoriska fynden som gjordes vid Skateholmsutgrävningen.

Sittande kvinnan i utställningen ÖGA mot ÖGA. Rekonstruerad av Oscar Nilsson.

Fotograf: Ylwa Moritz

Skateholmarna, som de ibland kallas, är välkända i Trelleborg. Vid utgrävningen på 1980-talet hittades ett 7000 år gammalt stort, välbevarat gravfält och rester från boplatser från ett jägar- och samlarsamhälle. Totalt handlar det om över 90 gravar.

En utställning som byggdes upp på dåvarande museet blev snabbt populär bland trelleborgarna och det var en självklarhet att den skulle följa med och utvecklas när museet för drygt tio år sedan flyttade till sina nuvarande lokaler vid Stortorget.

– Materialet är väldigt intressant, inte bara lokalt utan också ur ett internationellt perspektiv. Vi har en gynnsam bevarandemiljö för skelett och annat med mycket kalk i marken. Det är viktigt att visa upp det här och att fortsätta jobba med det eftersom vi hela tiden får tillgång till bättre analysmetoder och mer kunskap om hur man levde på den tiden, säger Maria Jiborn, museipedagog på Trelleborgs museer.

När utställningen Öga mot öga byggdes upp i det nya museet tillkom bland annat en rekonstruktion av som modellmakaren Oscar Nilsson gjort – Sittande kvinnan. Hon kallas så eftersom hon blivit begraven på ett ovanligt sätt, sittande på en samling kronhjortshorn med korslagda ben.

– Det fanns många spännande individer bland Skateholmarna, men Sittande kvinna sticker ut lite extra. Hon är den nätt, cirka 150 centimeter lång, och ganska ung, 30-40 år. Sättet hon begravts på väcker frågor. Vem var hon? säger Maria Jiborn.

BBC började visa intresse för de förhistoriska fynden i allmänhet och rekonstruktionen av Sittande kvinna i synnerhet för ett par år sedan och i höstas var det äntligen dags för inspelning.

– De var här en hel dag. Vi filmade på museet och ute vid utgrävningsplatsen i Skateholm, berättar Maria Jiborn som blev intervjuad i inslaget.