Badhusets system för vattenrening ska renoveras

Publicerad:

Med start i höst kommer kommunen genomföra ett större underhållsarbete på badhuset. För att säkerställa reningen av badvattnet ska bland annat filtren i tre av bassängerna bytas ut. Bassängerna måste hållas stängda medan arbetet pågår.

Först ut är rehab bassängen där arbetet ska påbörjas vecka 49 och beräknas pågå under cirka tre månader.

Arbetet i äventyrsbadet är planerat till efter sportlovet och i nya 25-metersbassängen till sommaren 2023. Bakgrunden till det planerade arbetet är att reningsanläggningarna i en del av bassängerna har nått sin tekniska livslängd.

Nödvändig åtgärd

Renoveringen är nödvändig för att verksamheten ska kunna fortsätta, både vad gäller skolbad, simundervisning, allmänhet och föreningar.

Eftersom bassängerna måste hållas stängda medan arbetet pågår har tidplanen anpassats med målsättningen att avstängningarna ska påverka verksamheten i så liten utsträckning som möjligt. Kommunen hoppas på förståelse från föreningar och allmänhet under tiden som arbetet pågår.

Undervisningsbassänger prioriteras

Eftersom det finns planer på ett nytt badhus i kommunen prioriteras bassängerna där det hålls simundervisning.

Bubbelpoolen i relaxavdelningen kommer inte att renoveras.