Avvecklingen av kommunala förskolor: Barn och personal erbjuds plats på samma förskola

Publicerad:

För att uppnå målsättningen om mer ändamålsenliga lokaler har bildningsnämnden i Trelleborgs kommun tidigare beslutat att avveckla fyra kommunala förskolor under hösten 2022. Förskolorna som är föremål för avveckling är Änghög, Prästkragen, Klövern och Pilekvisten.

Bildningsförvaltningen har tidigare meddelat att berörda barngrupper och personal på Änghögs förskola kommer att erbjudas plats på Högalids förskola och att Prästkragens barngrupper och personal kommer att erbjudas plats på Solrosens förskola.

Lösning för alla barngrupper och personal

Nu kan bildningsförvaltningen även erbjuda en lösning för barngrupper och personal på Pilekvistens förskola respektive Klöverns förskola. Lösningen innebär att alla barngrupper och personal på Pilekvistens förskola kommer att erbjudas plats på Örtagårdens förskola medan barn och personal på Klöverns förskola erbjuds plats på Gertrudsgårdens förskola.

– Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat hitta en lösning som gör att alla barn och personal kan följa med tillsammans till de nya förskolorna, säger Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.